Συντελεστές θεάτρου από 'Ρ' και συμμετοχή ως 'Σκηνικά αντικείμενα / μάσκες'