Συντελεστές θεάτρου από 'Ρ' και συμμετοχή ως 'Επιμέλεια κίνησης'