Συντελεστές θεάτρου από 'Ρ' και συμμετοχή ως 'Σχεδιασμός ήχου / Ηχοληψία'