Συντελεστές θεάτρου από 'Σ' και συμμετοχή ως 'Σύμβουλος δραματουργίας'