Συντελεστές θεάτρου από 'Σ' και συμμετοχή ως 'Μουσικοί επί σκηνής'