Συντελεστές θεάτρου από 'Τ' και συμμετοχή ως 'Hair design/Hair stylist'