Συντελεστές θεάτρου από 'Τ' και συμμετοχή ως 'Σκηνικά αντικείμενα / μάσκες'