Συντελεστές θεάτρου από 'Τ' και συμμετοχή ως 'Μουσική Διδασκαλία'