Συντελεστές θεάτρου από 'Τ' και συμμετοχή ως 'Σύλληψη/Ιδέα'