Συντελεστές θεάτρου από 'Τ' και συμμετοχή ως 'Σχεδιασμός ήχου / Ηχοληψία'