Συντελεστές θεάτρου από 'Φ' και συμμετοχή ως 'Σκηνικά αντικείμενα / μάσκες'