Συντελεστές θεάτρου από 'Χ' και συμμετοχή ως 'Ενδυματολόγος'