Συντελεστές θεάτρου από 'Χ' και συμμετοχή ως 'Σκηνικά αντικείμενα / μάσκες'