Συντελεστές θεάτρου από 'Χ' και συμμετοχή ως 'Επιμέλεια κίνησης'