Συντελεστές θεάτρου από 'Χ' και συμμετοχή ως 'Μουσικοί επί σκηνής'