Συντελεστές θεάτρου από 'Χ' και συμμετοχή ως 'Σχεδιασμός ήχου / Ηχοληψία'