Συντελεστές θεάτρου από 'Ψ' και συμμετοχή ως 'Ηθοποιός'