Συντελεστές θεάτρου από 'B' και συμμετοχή ως 'Συγγραφέας'