Συντελεστές θεάτρου από 'G' και συμμετοχή ως 'Ηθοποιός'