Συντελεστές θεάτρου από 'H' και συμμετοχή ως 'Ηθοποιός'