Συντελεστές θεάτρου από 'K' και συμμετοχή ως 'Ηθοποιός'