Συντελεστές θεάτρου από 'M' και συμμετοχή ως 'Ηθοποιός'