Συντελεστές θεάτρου από 'S' και συμμετοχή ως 'Ηθοποιός'