Συντελεστές θεάτρου από 'T' και συμμετοχή ως 'Ηθοποιός'