Συντελεστές θεάτρου με συμμετοχή ως 'Βοηθός σκηνογράφου'