Σταματία, το γένος Αργυροπούλου του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου