Πολιτική ορθής χρήσης και απορρήτου

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε το unstage.gr!

Η παρούσα Πολιτική Ορθής Χρήσης και Απορρήτου απευθύνεται σε όποιον θελήσει να επισκεφτεί τις σελίδες του unstage.gr ή να κάνει χρήση των υπηρεσιών της. Οπουδήποτε στο παρόν κείμενο διαβάσετε τους όρους "το site", "η πλατφόρμα", "η εφαρμογή", "οι υπηρεσίες του unstage.gr" αυτοί θα αναφέρονται συνολικά ως "η πλατφόρμα unstage.gr". Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο επισκέπτεται τις σελίδες της πλατφόρμας unstage.gr ή κάνει χρήση των υπηρεσιών της, για λόγους συντομίας στο παρόν αναφέρεται ως "χρήστης". Όλες οι υπηρεσίες που υπάρχουν στην πλατφόρμα unstage.gr ή πρόκειται να δημιουργηθούν στο μέλλον υπόκεινται στην παρούσα πολιτική, ενώ η επίσκεψη στις σελίδες και/ή η χρήση των υπηρεσιών της πλατφόρμας unstage.gr προϋποθέτουν την πλήρη και ανεπιφύλακτη κατανόηση και αποδοχή των ίδιων όρων της πολιτικής αυτής.

Πώς συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε πληροφορίες

Συλλέγουμε πληροφορίες των χρηστών σε διάφορα σημεία της πλατφόρμας. Αυτήν την πληροφορία δεν την πωλούμε και δεν την ενοικιάζουμε σε τρίτους με άλλους τρόπους πέρα από αυτούς που αναφέρονται στο παρόν κείμενο. Σε περιπτώσεις που απαιτείται να δοθεί αριθμός πιστωτικής κάρτας για αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών, η πλατφόρμα unstage.gr χρησιμοποιεί άμεσο link προς ευρέως αναγνωρίσιμες τράπεζες. Αυτές δεν κρατούν, μοιράζονται, γνωστοποιούν ή χρησιμοποιούν προσωπικά δεδομένα των χρηστών, ούτε δικαιούνται να χρησιμοποιούν οι ίδιες προσωπικές πληροφορίες για άλλους σκοπούς πέρα από την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας.

Πώς χειριζόμαστε τα cookies

Χρησιμοποιούμε cookies για τη σωστή λειτουργία της πλατφόρμας και των υπηρεσιών που παρέχει. Τα cookies είναι μικρά κομμάτια πληροφορίας τα οποία στέλνονται στη συσκευή του χρήστη (στο κινητό τηλέφωνο ή τον υπολογιστή του). Για παράδειγμα, ένα cookie θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε για να αποθηκεύσουμε τις ρυθμίσεις του προφίλ του χρήστη ή να αναγνωρίσουμε το browser που ο χρήστης χρησιμοποιεί. Η πλατφόρμα unstage.gr χρησιμοποιεί δύο ειδών cookies: (1) "session cookies" και (2) "persistent cookies". Η χρήση των "session cookies" παύει κατά τη στιγμή που ο χρήστης κλείνει το browser του, ενώ τα "persistent cookies" διατηρούνται στη συσκευή του χρήστη ακόμα και όταν κλείσει το browser του και χρησιμοποιούνται την επόμενη φορά που θα ξαναεπισκεφθεί την πλατφόρμα unstage.gr.

Γιατί χρησιμοποιούμε cookies

Η πλατφόρμα unstage.gr χρησιμοποιεί τις τεχνολογίες των cookies στα εξής:

  • Στη λήψη πληροφοριών για το πώς και πόσο οι χρήστες χρησιμοποιούν την πλατφόρμα unstage.gr (στατιστικά στοιχεία)
  • Για τη διατήρηση των στοιχείων που έχει εισάγει ο χρήστης στις διάφορες φόρμες της πλατφόρμας ώστε να μη χρειάζεται να τα επαναεισάγει
  • Ως cookies τρίτων για τη σωστή προβολή και στόχευση των διαφημιστικών μηνυμάτων που εμφανίζονται στο site

Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν αντλούν πληροφορίες ή αρχεία από τον υπολογιστή του χρήστη ενώ η λειτουργία τους εξαρτάται πάντα από τις ρυθμίσεις του browser του χρήστη.

Λογαριασμοί χρήστη και η ορθή χρήση τους

Προκειμένου ο χρήστης να έχει πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες της πλατφόρμας, είναι απαραίτητο να δημιουργήσει ένα λογαριασμό χρήστη παρέχοντάς μας μια έγκυρη διεύθυνση email, επιλέγοντας ένα κωδικό (password) και παρέχοντάς μας άλλες πληροφορίες που θα χρειαστούμε. Παρέχοντάς μας αυτές τις πληροφορίες, ο χρήστης, συμφωνεί και συνομολογεί οτι οι πληροφορίες είναι έγκυρες και ακριβείς. Η διατήρηση του απορρήτου και της μυστικότητας του κωδικού του χρήστη είναι ευθύνη του ιδίου. Δημιουργώντας λογαριασμό χρήστη στην πλατφόρμα unstage.gr, ο χρήστης συμφωνεί πως είναι πλήρως υπεύθυνος για όλες τις ενέργειες που πραγματοποιούνται με τη χρήση του λογαριασμού του. Επιπλέον, ενδέχεται να συνεπάγουμε πως οποιαδήποτε επικοινωνία παραλαμβάνουμε από το λογαριασμό του χρήστη, έχει όντως προέλθει από τον ίδιο.

Πώς χειριζόμαστε τις περιπτώσεις μη εξουσιοδοτημένης χρήσης λογαριασμού της πλατφόρμας

Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να μας ενημερώσει στη διεύθυνση [email protected] εφόσον υποπέσει στην προσοχή του οποιοδήποτε σημάδι μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του λογαριασμού του. Ο χρήστης αντιλαμβάνεται και συμφωνεί να μας παρέχει όποια πληροφορία ενδέχεται να χρειαστούμε για να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά του και να βοηθήσουμε στο να διασφαλιστεί η εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο λογαριασμό του. Η πλατφόρμα unstage.gr δε φέρει ουδεμία ευθύνη για την όποια απώλεια δεδομένων, ζημιά (οικονομική ή υλική) ή δικηγορικά έξοδα μπορεί να προκύψουν προς το χρήστη από το γεγονός της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του λογαριασμού του από τρίτους, ανεξαρτήτως αν ο χρήστης μας ενημέρωσε ή όχι για την εν λόγω μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο χρήστης θα είναι εξ' ολοκλήρου υπεύθυνος για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων, ζημιά (οικονομική ή υλική) ή δικηγορικά έξοδα μπορεί να προκύψουν προς το χρήστη από το γεγονός της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του λογαριασμού του από τρίτους.

Το newsletter της πλατφόρμας

Προκειμένου ο χρήστης να εγγραφεί στα newsletters της πλατφόρμας unstage.gr πρέπει να καταχωρήσει μια έγκυρη διεύθυνση email. Αυτή χρησιμοποιείται για την αποστολή του newsletter και άλλων ενημερωτικών μηνυμάτων προς τους εγγεγραμμένους χρήστες.

Links προς άλλα websites

Η πλατφόρμα unstage.gr περιέχει σε διάφορα σημεία links προς άλλα Websites, για το περιεχόμενο των οποίων δε φέρει καμιά ευθύνη. Επίσης δεν φέρει ευθύνη για τυχόν συλλογή προσωπικών πληροφοριών από αυτά.

Πώς χειριζόμαστε τις έρευνες χρηστών

Κατά καιρούς ζητούμε πληροφορίες από τους χρήστες μας μέσω ερευνών. Η συμμετοχή σε αυτές τις έρευνες είναι εθελοντική και οι χρήστες έχουν την επιλογή για το αν θα παραχωρήσουν τις ζητούμενες πληροφορίες ή όχι. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από αυτές τις έρευνες χρησιμεύουν στην καλύτερη γνώση του κοινού της πλατφόρμας μας καθώς επίσης και στη βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει.

Τί κάνουμε για την ασφάλεια των πληροφοριών και των παρεχόμενων υπηρεσιών μας

Λαμβάνουμε κάθε δυνατό μέτρο για να διασφαλίσουμε τις υπηρεσίες που προσφέρει η πλατφόρμα unstage.gr. Για το λόγο αυτό κρυπτογραφούμε τα δεδομένα που μεταφέρονται από το web server της πλατφόρμας μας προς τον browser του χρήστη με το κρυπτογραφικό προωτόκολλο ssl. Επιπλέον, κρυπτογραφούμε (και δεν μπορούμε να διαβάσουμε σε απλό κείμενο) όλους τους κωδικούς (passwords) που ο χρήστης δημιουργεί στην πλατφόρμα unstage.gr.