Όροι Χρήσης και Πολιτική Απορρήτου

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε το unstage.gr!

Το παρόν κείμενο με τίτλο "Όροι Χρήσης και Πολιτική Απορρήτου" απευθύνεται σε όποιον θελήσει να επισκεφτεί τις σελίδες του unstage.gr ή να κάνει χρήση των υπηρεσιών του. Οπουδήποτε στο παρόν κείμενο διαβάσετε τους όρους "το site", "η πλατφόρμα", "η εφαρμογή", "οι υπηρεσίες του unstage.gr" αυτοί θα αναφέρονται συνολικά ως "το unstage.gr". Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο επισκέπτεται τις σελίδες του unstage.gr ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του, για λόγους συντομίας στο παρόν αναφέρεται ως "χρήστης". Όλες οι υπηρεσίες που υπάρχουν στο unstage.gr ή πρόκειται να δημιουργηθούν στο μέλλον υπόκεινται στην παρούσα πολιτική. Κατά διαστήματα, ενδέχεται να αναπτύξουμε νέες υπηρεσίες ή να προσφέρουμε επιπλέον υπηρεσίες. Αν η εισαγωγή αυτών των νέων ή πρόσθετων υπηρεσιών συνεπάγεται οποιαδήποτε αλλαγή στον τρόπο που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας, θα σας παρέχουμε περισσότερες λεπτομέρειες και πρόσθετους όρους ή πολιτικές. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, κάθε νέα ή πρόσθετη υπηρεσία που εισάγουμε θα υπόκειται στην παρούσα Πολιτική. Η επίσκεψη στις σελίδες και/ή η χρήση των υπηρεσιών του unstage.gr προϋποθέτουν την πλήρη και ανεπιφύλακτη κατανόηση και αποδοχή των ίδιων όρων της πολιτικής αυτής.

Πώς συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε πληροφορίες

Συλλέγουμε πληροφορίες των χρηστών σε διάφορα σημεία της πλατφόρμας. Αυτήν την πληροφορία δεν την πωλούμε και δεν την ενοικιάζουμε σε τρίτους με άλλους τρόπους πέρα από αυτούς που αναφέρονται στο παρόν κείμενο. Σε περιπτώσεις που απαιτείται να δοθεί αριθμός πιστωτικής κάρτας για αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών, το unstage.gr χρησιμοποιεί άμεσο link προς ευρέως αναγνωρίσιμες τράπεζες. Αυτές δεν κρατούν, μοιράζονται, γνωστοποιούν ή χρησιμοποιούν προσωπικά δεδομένα των χρηστών, ούτε δικαιούνται να χρησιμοποιούν οι ίδιες προσωπικές πληροφορίες για άλλους σκοπούς πέρα από την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε

Κατά την εγγραφή του χρήστη στην υπηρεσία unstage συλλέγεται μόνο η ηλεκτρονική του διεύθυνση. Αυτό είναι και το μόνο προσωπικό δεδομένο που είναι απαραίτητο για την εγγραφή του χρήστη στην υπηρεσία. Ο χρήστης μπορεί, εφόσον το επιλέξει, να παρέχει στο unstage επιπλέον προσωπικά δεδομένα όπως το ονοματεπώνυμο και το φύλο του, μέσω της σελίδας των ρυθμίσεων του προφίλ του. Τα επιπλέον προσωπικά στοιχεία του χρήστη δεν είναι απαραίτητα για τη χρήση της υπηρεσίας unstage, χρησιμοποιούνται για να εξάγουμε στατιστικά για τους χρήστες μας.

Διατήρηση και διαγραφή δεδομένων

Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών μας για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο ώστε να τους παρέχουμε την υπηρεσία unstage, καθώς και για νόμιμους και ουσιαστικούς επιχειρηματικούς σκοπούς, όπως για τη διατήρηση της απόδοσης της υπηρεσίας unstage, τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων που βασίζονται σε δεδομένα σχετικά με νέες λειτουργίες και προσφορές, για τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις μας και για την επίλυση διαφωνιών. Εάν μας το ζητήσει ο χρήστης, θα διαγράψουμε ή θα ανωνυμοποιήσουμε τα προσωπικά του δεδομένα ώστε να μην είναι πλέον δυνατόν να τον ταυτοποιήσουν, εκτός εάν η νομοθεσία μάς επιτρέπει το αντίθετο ή απαιτεί από εμάς να διατηρήσουμε ορισμένα προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων όπως οι εξής:

  • Εάν υπάρχει κάποιο ανεπίλυτο πρόβλημα σχετικά με το λογαριασμό του χρήστη, μια πίστωση σε εκκρεμότητα στο λογαριασμό του ή μια αξίωση ή διαφορά που δεν έχει επιλυθεί, θα διατηρήσουμε τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα μέχρι να επιλυθεί το πρόβλημα
  • Εφόσον οφείλουμε να διατηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη για νομικούς, φορολογικούς, ελεγκτικούς και λογιστικούς σκοπούς, θα διατηρήσουμε τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα για την περίοδο που απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, ή/και
  • Όπου είναι αναγκαίο για τα νόμιμα επιχειρηματικά μας συμφέροντα, όπως αποτροπή απάτης ή για τη διατήρηση της ασφάλειας των χρηστών μας.
Οι χρήστες μας μπορούν να μας ζητήσουν να διαγράψουμε ή να ανωνυμοποιήσουμε τα προσωπικά τους δεδομένα αποστέλλοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στη διεύθυνση [email protected] και ζητώντας μας τη διαγραφή ή την ανωνυμοποίησή τους.

Πώς χειριζόμαστε τα cookies

Χρησιμοποιούμε cookies για τη σωστή λειτουργία της πλατφόρμας και των υπηρεσιών που παρέχει. Τα cookies είναι μικρά κομμάτια πληροφορίας τα οποία στέλνονται στη συσκευή του χρήστη (στο κινητό τηλέφωνο ή τον υπολογιστή του). Για παράδειγμα, ένα cookie θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε για να αποθηκεύσουμε τις ρυθμίσεις του προφίλ του χρήστη ή να αναγνωρίσουμε το browser που ο χρήστης χρησιμοποιεί. Η πλατφόρμα unstage.gr χρησιμοποιεί δύο ειδών cookies: (1) "session cookies" και (2) "persistent cookies". Η χρήση των "session cookies" παύει κατά τη στιγμή που ο χρήστης κλείνει το browser του, ενώ τα "persistent cookies" διατηρούνται στη συσκευή του χρήστη ακόμα και όταν κλείσει το browser του και χρησιμοποιούνται την επόμενη φορά που θα ξαναεπισκεφθεί την πλατφόρμα unstage.gr.

Γιατί χρησιμοποιούμε cookies

Η πλατφόρμα unstage.gr χρησιμοποιεί τις τεχνολογίες των cookies στα εξής:

  • Στη λήψη πληροφοριών για το πώς και πόσο οι χρήστες χρησιμοποιούν την πλατφόρμα unstage.gr (ανώνυμα στατιστικά στοιχεία)
  • Για τη διατήρηση των στοιχείων που έχει εισάγει ο χρήστης στις διάφορες φόρμες της πλατφόρμας ώστε να μη χρειάζεται να τα επαναεισάγει
  • Ως cookies τρίτων για την επιλογή και προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων προσαρμοσμένων στα ενδιαφέροντα του χρήστη

Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν αντλούν πληροφορίες ή αρχεία από τον υπολογιστή του χρήστη ενώ η λειτουργία τους εξαρτάται πάντα από τις ρυθμίσεις του browser του χρήστη.

Λογαριασμοί χρήστη και η ορθή χρήση τους

Προκειμένου ο χρήστης να έχει πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες της πλατφόρμας, είναι απαραίτητο να δημιουργήσει ένα λογαριασμό χρήστη παρέχοντάς μας μια έγκυρη διεύθυνση email, επιλέγοντας ένα κωδικό (password) και παρέχοντάς μας άλλες πληροφορίες που θα χρειαστούμε. Παρέχοντάς μας αυτές τις πληροφορίες, ο χρήστης, συμφωνεί και συνομολογεί οτι οι πληροφορίες είναι έγκυρες και ακριβείς. Η διατήρηση του απορρήτου και της μυστικότητας του κωδικού του χρήστη είναι ευθύνη του ιδίου. Δημιουργώντας λογαριασμό χρήστη στην πλατφόρμα unstage.gr, ο χρήστης συμφωνεί πως είναι πλήρως υπεύθυνος για όλες τις ενέργειες που πραγματοποιούνται με τη χρήση του λογαριασμού του. Επιπλέον, ενδέχεται να συνεπάγουμε πως οποιαδήποτε επικοινωνία παραλαμβάνουμε από το λογαριασμό του χρήστη, έχει όντως προέλθει από τον ίδιο.

Πώς χειριζόμαστε τις περιπτώσεις μη εξουσιοδοτημένης χρήσης λογαριασμού της πλατφόρμας

Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να μας ενημερώσει στη διεύθυνση [email protected] εφόσον υποπέσει στην προσοχή του οποιοδήποτε σημάδι μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του λογαριασμού του. Ο χρήστης αντιλαμβάνεται και συμφωνεί να μας παρέχει όποια πληροφορία ενδέχεται να χρειαστούμε για να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά του και να βοηθήσουμε στο να διασφαλιστεί η εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο λογαριασμό του. Η πλατφόρμα unstage.gr δε φέρει ουδεμία ευθύνη για την όποια απώλεια δεδομένων, ζημιά (οικονομική ή υλική) ή δικηγορικά έξοδα μπορεί να προκύψουν προς το χρήστη από το γεγονός της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του λογαριασμού του από τρίτους, ανεξαρτήτως αν ο χρήστης μας ενημέρωσε ή όχι για την εν λόγω μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο χρήστης θα είναι εξ' ολοκλήρου υπεύθυνος για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων, ζημιά (οικονομική ή υλική) ή δικηγορικά έξοδα μπορεί να προκύψουν προς το χρήστη από το γεγονός της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του λογαριασμού του από τρίτους.

Το newsletter της πλατφόρμας

Προκειμένου ο χρήστης να εγγραφεί στα newsletters της πλατφόρμας unstage.gr πρέπει να καταχωρήσει μια έγκυρη διεύθυνση email. Αυτή χρησιμοποιείται για την αποστολή του newsletter και άλλων ενημερωτικών μηνυμάτων προς τους εγγεγραμμένους χρήστες.

Links προς άλλα websites

Η πλατφόρμα unstage.gr περιέχει σε διάφορα σημεία links προς άλλα Websites, για το περιεχόμενο των οποίων δε φέρει καμιά ευθύνη. Επίσης δεν φέρει ευθύνη για τυχόν συλλογή προσωπικών πληροφοριών από αυτά.

Πώς χειριζόμαστε τις έρευνες χρηστών

Κατά καιρούς ζητούμε πληροφορίες από τους χρήστες μας μέσω ερευνών. Η συμμετοχή σε αυτές τις έρευνες είναι εθελοντική και οι χρήστες έχουν την επιλογή για το αν θα παραχωρήσουν τις ζητούμενες πληροφορίες ή όχι. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από αυτές τις έρευνες χρησιμεύουν στην καλύτερη γνώση του κοινού της πλατφόρμας μας καθώς επίσης και στη βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει.

Τί κάνουμε για την ασφάλεια των πληροφοριών και των παρεχόμενων υπηρεσιών μας

Λαμβάνουμε κάθε δυνατό μέτρο για να διασφαλίσουμε τις υπηρεσίες που προσφέρει το unstage.gr. Για το λόγο αυτό κρυπτογραφούμε τα δεδομένα που μεταφέρονται από το web server της πλατφόρμας μας προς τον browser του χρήστη με το κρυπτογραφικό προωτόκολλο ssl. Επιπλέον, κρυπτογραφούμε (και δεν μπορούμε να διαβάσουμε σε απλό κείμενο) όλους τους κωδικούς (passwords) που ο χρήστης δημιουργεί στην πλατφόρμα unstage.gr.

Αλλαγές στην Πολιτική μας

Κατά καιρούς ενδέχεται να αναθεωρούμε την Πολιτική αυτή, αλλά η πιο πρόσφατη έκδοσή της θα είναι πάντα διαθέσιμη στο https://www.unstage.gr/terms. Αν κρίνουμε ότι μια αναθεώρηση είναι σημαντική, θα σε ειδοποιήσουμε μέσω e-mail χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση που έχεις δηλώσει στο λογαριασμό σου. Σε κάθε περίπτωση, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας αποδέχεσαι την Πολιτική αυτή και δεσμεύεσαι από τους όρους της.