Φεστιβάλ

Πρόγραμμα παραστάσεων και πληροφορίες για όλα τα θεατρικά φεστιβάλ

29 Ιουλίου 2017 - 25 Αυγούστου 2017

27 Ιουλίου 2017 - 22 Σεπτεμβρίου 2017

14 Ιουλίου 2017 - 23 Ιουλίου 2017

13 Ιουλίου 2017 - 18 Ιουλίου 2017

8 Ιουλίου 2017 - 27 Αυγούστου 2017

21 Ιουνίου 2017 - 22 Ιουνίου 2017

11 Ιουνίου 2017 - 20 Σεπτεμβρίου 2017

1 Ιουνίου 2017 - 11 Ιουνίου 2017

1 Ιουνίου 2017 - 26 Σεπτεμβρίου 2017

29 Μαΐου 2017 - 23 Ιουνίου 2017

26 Μαΐου 2017 - 29 Μαΐου 2017

22 Μαΐου 2017 - 28 Μαΐου 2017

2 Μαΐου 2017 - 14 Μαΐου 2017

1 Απριλίου 2017 - 2 Απριλίου 2017

13 Νοεμβρίου 2016 - 29 Νοεμβρίου 2016

23 Ιουλίου 2016 - 4 Σεπτεμβρίου 2016

20 Ιουλίου 2016 - 2 Σεπτεμβρίου 2016

15 Ιουλίου 2016 - 24 Ιουλίου 2016

9 Ιουλίου 2016 - 28 Αυγούστου 2016

2 Ιουλίου 2016 - 19 Ιουλίου 2016

29 Ιουνίου 2016 - 18 Σεπτεμβρίου 2016

13 Ιουνίου 2016 - 10 Ιουλίου 2016

10 Ιουνίου 2016 - 20 Αυγούστου 2016

28 Μαΐου 2016 - 28 Ιουνίου 2016

9 Μαΐου 2016 - 15 Μαΐου 2016

1 Ιουνίου 2015 - 31 Αυγούστου 2015

26 Μαΐου 2015 - 29 Ιουνίου 2015