Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου

1 Ιουνίου 2022 - 20 Αυγούστου 2022

1 Ιουνίου - 2 Ιουνίου
2 Ιουνίου - 11 Ιουνίου
3 Ιουνίου - 5 Ιουνίου
15 Ιουνίου - 18 Ιουνίου
21 Ιουνίου - 22 Ιουνίου
22 Ιουνίου - 23 Ιουνίου
24 Ιουνίου - 26 Ιουνίου
27 Ιουνίου - 28 Ιουνίου
30 Ιουνίου - 1 Ιουλίου