Φεστιβάλ Νέων Θεατρικών Συγγραφέων

13 Ιουλίου 2017 - 18 Ιουλίου 2017

Τηλέφωνο:
2103418550