Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου

10 Ιουνίου 2016 - 20 Αυγούστου 2016

Τηλέφωνο:
2109282900

Ιστοσελίδα

10 Ιουνίου - 12 Ιουνίου
15 Ιουνίου - 16 Ιουνίου
17 Ιουνίου - 18 Ιουνίου
20 Ιουνίου - 21 Ιουνίου
25 Ιουνίου - 26 Ιουνίου
28 Ιουνίου - 29 Ιουνίου
28 Ιουνίου - 29 Ιουνίου
30 Ιουνίου - 1 Ιουλίου