Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου

10 Ιουνίου 2016 - 20 Αυγούστου 2016

Τηλέφωνο:
2109282900

Ιστοσελίδα

30 Ιουνίου - 1 Ιουλίου
4 Ιουλίου - 5 Ιουλίου
8 Ιουλίου - 9 Ιουλίου
8 Ιουλίου - 26 Σεπτεμβρίου
10 Ιουλίου - 11 Ιουλίου
13 Ιουλίου - 14 Ιουλίου
15 Ιουλίου - 16 Ιουλίου
16 Ιουλίου - 18 Ιουλίου
17 Ιουλίου - 18 Ιουλίου
18 Ιουλίου - 19 Ιουλίου
21 Ιουλίου - 23 Ιουλίου
23 Ιουλίου - 24 Ιουλίου
24 Ιουλίου - 29 Ιουλίου
27 Ιουλίου - 28 Ιουλίου
30 Ιουλίου - 31 Ιουλίου
30 Ιουλίου - 31 Ιουλίου