Εθνικό Θέατρο-Κτίριο Τσίλλερ Κεντρική σκηνή
Κέντρο Αθήνας

Εθνικό Θέατρο-Κτίριο Τσίλλερ Κεντρική σκηνή

Αγίου Κωνσταντίνου 22, Αθήνα
2105288100

Ιστοσελίδα