Εθνικό Θέατρο-Κτίριο Τσίλλερ Κεντρική σκηνή
Κέντρο Αθήνας