Εθνικό Θέατρο
Αθήνα

Εθνικό Θέατρο

Αγίου Κωνσταντίνου 22, Αθήνα
2105288100

Ιστοσελίδα facebook