Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου

1 Ιουνίου - 3 Ιουνίου
4 Ιουνίου - 25 Ιουνίου
7 Ιουνίου - 9 Ιουνίου
10 Ιουνίου - 11 Ιουνίου
12 Ιουνίου - 13 Ιουνίου
15 Ιουνίου - 16 Ιουνίου
19 Ιουνίου - 20 Ιουνίου
21 Ιουνίου - 25 Ιουνίου
24 Ιουνίου - 25 Ιουνίου
25 Ιουνίου - 27 Ιουνίου
28 Ιουνίου - 30 Ιουνίου