Έτερος Εγώ

Αθήνα 2015. Πέντε δολοφονίες. Κοινό χαρακτηριστικό, ρητά του Πυθαγόρα, στο τόπο του εγκλήματος.
Ο Δημήτρης Λαϊνης, καθηγητής εγκληματολογίας, αναλαμβάνει να βοηθήσει τις αρχές στη λύση του Μυστηρίου.