Η Θεία Κωμωδία του Δάντη σε σκηνοθεσία Αργυρώς Χιώτη και ομάδα Vasistas