Μεταξύ Πειραιώς και Νεαπόλεως, του Γεωργίου Βιζυηνού