Σχολή Δραματικής Τέχνης Ροντίδη - Προσκήνιο
Θεσσαλονίκη

Αριστοτέλους 23, Θεσσαλονίκη
2310274570
Ιστοσελίδα