ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Μεταπτυχιακό Πανεπιστημίου Αθηνών: Ελληνικό και Παγκόσμιο Θέατρο

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών προσφέρει τη δυνατότητα μεταπτυχιακού προγράμματος διάρκειας 4 εξαμήνων με υποχρεωτικά εργαστήρια, μαθήματα επιλογής και εργασίες ειδίκευσης.
3 Ιουνίου 2021

Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με γνωστικό αντικείμενο: «Ελληνικό και Παγκόσμιο  Θέατρο: Δραματουργία, Παράσταση, Εκπαίδευση/ Greek and World Theatre: Drama, Performance, Education» με τρεις (3) ειδικεύσεις: α. Δραματουργία και παράσταση, β. Διδακτική του θεάτρου, και γ. Θεατρική μετάφραση και δημιουργική γραφή.

Ερευνητικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. «Ελληνικό και Παγκόσμιο  Θέατρο: Δραματουργία, Παράσταση, Εκπαίδευση / Greek and World Theatre: Drama, Performance, Education» είναι τόσο η εμβάθυνση σε γνωστικές περιοχές της θεατρολογίας όσο και η εκπαίδευση και κατάρτιση επιστημόνων θεατρολόγων στην ιστορία και θεωρία του θεάτρου, και στις σύγχρονες εξελίξεις της σκηνικής πράξης και της διδακτικής του θεάτρου στην εκπαίδευση. Αυτό́ επιτυγχάνεται με την παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ειδικών εργαστηρίων και Μεταπτυχιακών Εργασιών Ειδίκευσης.

Οι Μεταπτυχιακές σπουδές οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος μετά από σπουδές τεσσάρων ακαδημαϊκών εξαμήνων ενώ δίνεται η δυνατότητα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές μετά την απόκτησή του, να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος.

Οι υποχρεώσεις των φοιτητών συνίστανται στην παρακολούθηση ειδικευμένων μαθημάτων και σεμιναρίων και στην εκπόνηση εργασιών. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα, σεμιναριακά/εργαστηριακά μαθήματα και μαθήματα επιλογής. Ανάμεσα στις υποχρεώσεις των φοιτητών είναι και η συμμετοχή στις δραστηριότητες που προβλέπονται από το Π.Μ.Σ., καθώς και στις λοιπές επιστημονικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών από την 21/05/2021 έως την 05/09/2021 ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο https://eprotocol.uoa.gr/ με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Γενική αίτηση
  2. Αντίγραφο πτυχίου.
  3. Βεβαίωση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής.
  4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
  5. Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης ξένης γλώσσας.
  6. Βιογραφικό σημείωμα και φάκελος δραστηριοτήτων (Εκδόσεις, δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές ή χωρίς κριτές. Αποδεικτικά επαγγελματικής, ερευνητικής ή καλλιτεχνικής δραστηριότητας).
  7. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
  8. Δύο συστατικές επιστολές από πρόσωπα εκτός του διδακτικού προσωπικού του οικείου Τμήματος (προαιρετικά).

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών (Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11.00-14.00).

 

Γραμματέας ΠΜΣ: Θεόφιλος Μπεναρδής

Τηλ. Επικ.: 2107277950

E-mail: [email protected]

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:  http://drama-performance-education.theatre.uoa.gr/