Αυτός και το πανταλόνι του

UNDERGROUND

Μονόλογος 2016
watchlist
-
- χρήστες
-
βαθμολόγησε

                                                    Κώστας Αρζόγλου,
                                                        Πάνος Μπόρας
Μία παράσταση μονόλογος. Σκηνοθεσία Βάνα Πεφάνη. Με τους Κώστας Αρζόγλου, Πάνος Μπόρας. Παραγωγή του 2016. Ανέβηκε στο θέατρο UNDERGROUND.
Ξεκίνησε
26/05/2016
Τελείωσε
15/06/2016
Κατηγορία
Έτος
2016