Γκαλά Όπερας (2020)

Φωτογραφίες / Video


Σύνοψη

Με αποσπάσματα από όπερες των Βέρντι, Τζορντάνο, Μασκάνι και Πουτσίνι, Πονκιέλλι, Λεονκαβάλλο