Βάνα Καρατσίκου

7/10
Πολύ ευχάριστη παράσταση, άφθονο γέλιο και κλάμα ανάλογα με ποιόν θα ταυτιστείς.
0