Σύντομο Βιογραφικό

Η έστω και αμυδρή υποψία ελπίδας είναι απαραίτητη προϋπόθεση οποιασδήποτε τέχνης. Ακόμα και η πιο "σκοτεινή" τέχνη ενέχει μια ελπίδα, βλέπει μπροστά με προοπτική

Ασχολούμαι με το θέατρο, το οποίο είναι πολιτική διαδικασία. Δεν υπάρχει μη πολιτικό θέατρο. Το θέατρο είναι συνυφασμένο με την ανθρώπινη ύπαρξη και η ανθρώπινη ύπαρξη είναι πολιτική

Η τέχνη οφείλει να μην είναι διδακτική. Πρέπει να σου αφήνει την δυνατότητα να σκεφτείς. Οφείλει να αφήνει το περιθώριο στο κοινό να σκεφτεί και να αποφασίσει πάλι με βάση την προσωπικότητά του

Ο ηθοποιός οφείλει να έχει εσωτερική πειθαρχία

lifo.gr [Θοδωρής Αντωνόπουλος]