Συνοπτικά
Σύντομο Βιογραφικό

Τον Οκτώβριο του 2021 ανέλαβε το πόστο του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου.