Συνοπτικά
Σύντομο Βιογραφικό

Το Μάρτιο του 2017 ορίστηκε πρόεδρος του ΔΣ στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Λίγες ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ως Πρόεδρος του ΔΣ του ΚΠΙΣΝ το Μαρτιο του 2017, παραιτήθηκε επικαλούμενος λόγους διαφάνειας