Συνοπτικά
Σύντομο Βιογραφικό
Βραβεία / Υποψηφιότητες

Πιστεύω ότι και τα αρνητικά στοιχεία, σε δόσεις, είναι θετικά. Θεωρώ ωραίο πράγμα τον ανταγωνισμό, τη ζήλεια, αρκεί να το ελέγχεις

Αυτό που εγώ θέλω στη δουλειά, είναι το ένα από το άλλο να μην έχουν άμεση σχέση. Θυμάμα τον Μπέζο να με χαρακτηρίζει jeune comique. Μου άρεσε πολύ

Του απονεμήθηκε το 14ο βραβείο "Δημήτρης Χορν", το 2014