Σύντομο Βιογραφικό
Βραβεία / Υποψηφιότητες

Της απονεμήθηκε το 8ο βραβείο "Μελίνα Μερκούρη" το 2014