Γωγώ Φάκου

Ηθοποιός - Συγγραφέας
Εργογραφία
Ηθοποιός (11)
Βοηθός σκηνοθέτη (3)
Συγγραφέας (2)
Σκηνοθέτης (1)