Κατερίνα Φωτιάδη

Ηθοποιός

Θεατρικές παραστάσεις αυτήν την περίοδο: Αντιγόνη
Εργογραφία
Επιμέλεια κίνησης (8)
Ηθοποιός (7)